• Program eTwinning

   •      Nasza szkoła otrzymała Europejską Nagrodę Jakości za Projekt „Europäisches Kulturerbe – virtuell und doch hautnah“  był przedsięwzięciem realizowanym w roku 2020/ 2021 w języku niemieckim i angielskim przez grupę 30 uczniów/ uczennic I LO w Mławie pod opieką nauczyciela germanisty (Edyta Dobiesz-Jąderko) i anglisty (Jolanta Mieszanek). Projekt miał na celu wzbogacenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Europy (krajów partnerskich) oraz utrwalenie jej w formie wirtualnego muzeum.

    https://www.artsteps.com/embed/602cbb9da671e63285446982/560/315

       Założeniem współpracy było podniesienie świadomości wspólnoty dziedzictwa kulturowego Europy przez uczniów z Polski (Mława), Niemiec (Hersbruck), Belgii (Opwijk) i Austrii (Mödling). Wybrane dziedziny, nad którymi pracowała młodzież to: architektura – znane zabytki jako dziedzictwo minionych pokoleń – wyrazem kunsztu polskich architektów; sztuka – obrazy wybitnych polskich malarzy – inspiracją dla młodzieży; muzea regionalne – opowiadające historię miasta i regionu; tradycje kulinarne – tradycyjne polskie potrawy; muzyka dawniej i dziś – jak zmieniały się gusta muzyczne przez pokolenia; formy zamieszkiwania – typowe dla miasta i regionu oraz system szkolnictwa ( w tym sytuacja w szkołach w czasie pandemii covid -19). Użycie dwóch języków spowodowane było udziałem w projekcie młodzieży niemieckiej i austriackiej, dla której język niemiecki jest językiem ojczystym, a jednym z celów współpracy było pogłębianie znajomości języka obcego.

      Celem projektów eTwinning realizowanych za pomocą mediów elektronicznych jest współpraca młodzieży z różnych krajów europejskich, poznawanie różnic kulturowych, doskonalenie języka obcego, ale także motywowanie do nauki, kształtowanie poczucia tolerancji i otwarcie na Europę.

      Freundsch@ften über Grenzen  

    to temat naszego projektu, nad którym pracowaliśmy z młodzieżą z Hersbruck (Niemcy) i Izmir-Bornova (Turcja).

    We wrześniu poznaliśmy naszych partnerów, dla których przyjaźń jest bardzo ważnym aspektem życia. Następnie co miesiąc realizowaliśmy zadania stosując różne, często nowe aplikacje i narzędzia internetowe: padlet, thinglink, genial, learningapps, tuerchen.

    Na początku drużyny przedstawiły się sobie, swoje środowiska, szkoły i miejscowości. Następnie przystąpiliśmy do realizacji właściwego tematu: Zastanawialiśmy się, czym jest dla nas przyjaźń, tworzyliśmy filmy przedstawiając naszych przyjaciół, wybieraliśmy ulubiony cytat o przyjaźni i uzasadnialiśmy jego wybór, pisaliśmy opowiadania o tym, jak można znaleźć prawdziwego przyjaciela. Wspólnie w grupach międzynarodowych zastanawialiśmy się, jak przyjaźnie zmieniają nasze życie, napisaliśmy wiersz i piosenkę o przyjaźni oraz zaprojektowaliśmy logo naszego projektu. Rozmawialiśmy także przez Skype, co dało nam bardzo dużo radości.

    Pracując na projektem eTwinning mieliśmy poczucie przynależności do wielkiej europejskiej rodziny, czuliśmy, że robimy coś bardzo ważnego, doskonaliliśmy znajomość j. niemieckiego, byliśmy twórczy i kreatywni. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu naszej pracy i mamy nadzieję, że znaleźliśmy „przyjaciół ponad granicami”.  Za naszą pracę zostaliśmy nagrodzeni „Krajową Odznaką Jakości”, którą otrzymują wybitne projekty eTwinning! 

    Uczestnicy:

    Klasa I d: Cabanowska Kamila, Czaplicki Łukasz, Gronowska Weronika, Grzybicka Emila, Pinczewska Julka, Różańska Monika, Szczepańska Zuzia

    Klasa I a:Grzywińska Natalia, Ludwikowska Maria, Rutkowska Dominika, Więckowska Maja

    Klasa I f: Burakowska Zosia, Chmielewska Eliza, Jarzębska Maja, Kalman Wiktor, Karpińska Maria, Kowalczyk Emila, Krużmanowska Wiktoria, Michalska Wiktoria, Pisarkiewicz Wiktoria, Szerszeń Adrian, Walczak Ola

     

     

     

     

  • „Ambasador Programu eTwinning”

  •  

   Pracując na projektem eTwinning uczniowie mieli poczucie przynależności do wielkiej europejskiej rodziny, czuli że robią coś bardzo ważnego, doskonalili znajomość j. niemieckiego, byli twórczy i kreatywni.

   Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu naszej pracy i mamy nadzieję, że znaleźliśmy „przyjaciół ponad granicami”. Za naszą pracę zostaliśmy nagrodzeni przez Krajowe Biuro Programu eTwinning „Krajową Odznaką Jakości”, którą otrzymują wybitne projekty eTwinning! 

   Krajowe Biuro Programu eTwinning przyznało nauczycielce naszego liceum pani Edycie Dobiesz-Jąderko tytuł „Ambasadora Programu eTwinning” na rok szkolny 2019/2020.

   Tytuł ten otrzymują doświadczeni, szczególnie zaangażowani nauczyciele, którzy dodatkowo mają wysokie osiągnięcia w realizacji projektów eTwinning.

   Rola ambasadora polega na promocji i szkoleniu nauczycieli zainteresowanych projektami eTwinning lub już w nich uczestniczących.

    

   Jak zostaliśmy entuzjastami projektów eTwinning? -promocja programu

    
    
   21 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie uczestników projektów eTwinning z rodzicami uczniów naszej szkoły. Spotkanie miało na celu zapoznanie rodziców z działaniami uczniów podejmowanymi w ramach programu eTwinning.  Uczniowie biorący udział co roku w w/w projektach przedstawili rodzicom szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów, pokazali materiały wypracowane w czasie ich realizacji oraz podzielili się swoimi uwagami na temat korzyści, jakie przynosi praca metodą projektu z rówieśnikami w innych krajów europejskich. Po prezentacji rodzice przedstawili swoje zdanie, wyrazili zadowolenie z aktywizowania i wspierania nauczania i uczenia się języka niemieckiego w tej atrakcyjnej dla młodzieży formie.
    
   Spotkanie przygotowały:
   Edyta Dobiesz-Jąderko

   Małgorzata Czarnecka, Jolanta Mieszanek

    

   Święto Nauki z eTwinning w I LO w Mławie

   6 lutego 2020r. nauczyciele i uczniowie I LO w Mławie zorganizowali Święto Nauki dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu mławskiego. Była to dobra okazja do zapoznania tych uczniów z ideą i programem eTwinning. Etwinerzy, uczniowie klas drugich biorący udział w projektach eTwinning opowiedzieli swoim młodszym koleżankom i  kolegom, na czym polega udział w projektach, w jakich językach realizowane są projekty w naszej szkole i jakie korzyści daje uczestnictwo. Pokazali filmik reklamowy oraz wytwory swojej pracy. Mamy nadzieję, że wśród dzisiejszych gości byli też tacy, którzy w przyszłym roku zasilą szeregi Wyspiańczyków i zechcą kontynuować naszą obecność w programie eTwinning: Erasmus+.

   Edyta Dobiesz-Jąderko

   Małgorzata Czarnecka

   Jolanta Mieszanek