• Projekt Instytutu Goethego „Das Bild der Anderen” („Obraz innych”) jest realizowany w naszym liceum pod kierunkiem Panui Edyty Dobiesz w wyniku współpracy  ze studentami z Wietnamu zgłębiającymi znajomość języka niemieckiego w Instytucie Goethego w Hanoi, chcących w przyszłym roku rozpocząć studia na uniwersytetach w Niemczech.

    Udział w projekcie polegał na wymianie korespondencji w języku niemieckim. Tematyka listów była różnorodna: przedstawianie kultur swoich krajów, nieporozumienia kulturowe, aktualne wydarzenia (Święto Wszystkich Świętych w Polsce, święta narodowe, Boże Narodzenie w Polsce, obchodzenie Nowego Roku, kuchnia azjatycka i polska, postanowienia noworoczne, plany na przyszłość czy WOŚP).

    Byliśmy dla siebie ciekawymi partnerami, gdyż nasze kultury, europejska i azjatycka są tak różne, tym  cenniejszym doświadczeniem było dzielenie się informacjami o różnicach między nimi, a także tradycjach narodowych.

    Wyzwaniem dla uczestników okazały się listy audio, które uczniowie nagrywali dla swoich partnerów korespondencyjnych. Uczniowie mogli sprawdzić tym samym swoją umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz dostrzec różnice w wymowie niemieckiej Europejczyków i Azjatów.

    Taka forma pracy jest wyjątkowo ciekawa dla młodzieży, przygotowuje do samodzielnej nauki, podczas której uczniowie doskonalą umiejętność pisania listów, rozumienia tekstu czytanego lub słuchanego, pracy ze słownikiem oraz utrwalania struktur gramatycznych, a motywacja jest większa, gdyż komunikacja jest autentyczna.

    Młodzież zawiera nowe znajomości, a czasami rodzą się z tego przyjaznie. Może i tym razem tak będzie, gdyż wiele osób zadeklarowało chęć utrzymywania kontaktów, a nawet wzajemnych odwiedzin w Niemczech lub w Polsce.

    Uczestnicy projektu:

    1. Julia Pinczewska, Weronika Gronowska, Monika Różańska, Kamila Cabanowska, Emilia Grzybicka – klasa IId
    2. Maja Więckowska, Dominika Rutkowska – klasa IIa
    3. Maja Jarzębska, Wiktoria Pisarkiewicz, Marysia Karpińska, Wiktoria Krużmanowska, Eliza Chmielewska, Zosia Burakowska – klasa IIf
    4. Iwona Domańska, Weronika Bagińska, Natalia Wódkiewicz, Alicja Kielanowska, Olga Szczepańska, Zuzia Domeradzka – klasa Ie
    5. Natalia Krystkiewicz – klasa Ibp