• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

    w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

     

    Terminy

    Zdarzenie - czynność

    ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

    1.09.2022 r.

    Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023.

    Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

    30.09.2022 r.

    Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego przez uczniów klas czwartych.

    14.10.2022 r.

    Dzień Edukacji Narodowej

    1.11.2022 r.

    Wszystkich Świętych – dzień wolny

    11.11.2022 r.

    Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny

    12.12.2022 r.

    Matura próbna z języka polskiego CKE

    13.12.2022 r.

    Matura próbna z matematyki CKE

    14.12.2022 r.

    Matura próbna z języka obcego nowożytnego CKE

    15 - 22.12.2022 r.

    Matura próbna z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym CKE.

    23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.

    Zimowa przerwa świąteczna

    1.01.2023 r.

    Nowy Rok

    6.01.2023 r.

    Święto Trzech Króli – dzień wolny

    20.01.2023 r.

    Koniec I półrocza

    20.01. 2023 r.

    Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych i zachowania (do godz. 15.00)

    21.01.2022 r.

    Studniówka

    7.02.2023 r.

    Składanie ostatecznych  pisemnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego przez uczniów klas czwartych.

    do 15.02.2023 r.

    Zgłoszenie zdających do egzaminu maturalnego do OKE.

    13.02.2023 r. – 26.02.2023 r.

    Ferie zimowe

    3.04.2023 r.

    Wystawienie rocznych proponowanych ocen niedostatecznych z zajęć dydaktycznych w klasach czwartych (do godz. 15.00)

    14.04.2023 r.

    Wystawienie rocznych proponowanych ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach czwartych (do godz. 15.00)

    kwiecień 2023 r.

    Dzień otwarty.

    6.04.2023 r. – 11.04.2023 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

    21.04.2023 r.

    Wystawienie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach czwartych (do godz. 15.00)

     

    28.04.2023 r.

    Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach programowo najwyższych

    1.05.2023 r.

    Święto Pracy – dzień wolny

    3.05.2023 r.

    Święto Konstytucji – dzień wolny

    4.05.2023 r. – 23.05.2023 r.

    Egzamin maturalny

    29.05.2023 r.

    Wystawienie rocznych proponowanych ocen niedostatecznych z zajęć dydaktycznych w klasach pierwszych, drugich i trzecich (do godz. 15.00)

    1.06.2023 r. – 19.06.2023 r.

    Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

    7.06.2023 r.

    Wystawienie rocznych proponowanych ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach pierwszych, drugich i trzecich (do godz. 15.00)

    16.06.2023 r.

    Wystawienie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach pierwszych, drugich i trzecich (do godz. 15.00)

    8.06.2023 r.

    Boże Ciało – dzień wolny

    23.06.2023 r.

    Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla klas pierwszych, drugich i trzecich.

    24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

    Ferie letnie

    7.07.2023 r.

    Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji wynikach, wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

    21.08.2023 - 22.08.2023 r.

    Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

    31.08.2022 r.

    Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

    ZEBRANIA Z RODZICAMI

    21.09.2022 r.

     

    Sprawy organizacyjne, statut, wso, ubezpieczenia, bezpieczeństwo, wybory do RR itp.

    23.11.2022 r.

    Omówienie spraw bieżących: oceny, frekwencja, zachowanie

    25.01.2023 r.

    Podsumowanie I semestru.

    6.04.2023 r. spotkania rodziców uczniów klas czwartych z wychowawcami

    Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

    Sprawy organizacyjne. Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w klasach czwartych. Procedury egzaminów maturalnych w klasach czwartych

    5.06.2023 r.

     

    Sprawy organizacyjne. Podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasach pierwszych, drugich i trzecich.

    ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

    15.09.2022 r.

    Plan nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku 2022/2023.

    LISTOPAD 2022 r.

     

     

    1. Rada szkoleniowa.
    2. Analiza wyników egzaminu maturalnego 2022.

    Grudzień 2022 r.

       1. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2023.
       2. Zaopiniowanie przyznanych dostosowań uczniom podczas egzaminu maturalnego.

    23.01.2023 r.

    Klasyfikacja za I półrocze.

    MARZEC 2023 r.

    Rada szkoleniowa.

    24.04.2023 r.

     

    Klasyfikacja roczna i końcowa klas czwartych.

    1. Zaopiniowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024.
    2. Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego 2023.

    19.06.2023 r.

    Klasyfikacja roczna klas pierwszych, drugich i trzecich.

    28.06.2023 r.

    Podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w roku szkolnym 2022/2023.

    SIERPIEŃ 2023 r.(koniec sierpnia)

    Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023.

    IMPREZY SZKOLNE

     PAŹDZIERNIK (13.10.2022 r.)

    Dzień Edukacji Narodowej

    LISTOPAD (10.11.2022 r.)

    Narodowe Święto Niepodległości

     

    GRUDZIEŃ (22.12.2022 r.)

    Wigilia szkolna

    STYCZEŃ (styczeń 2023 r.)

    Dzień Patrona

    LUTY (14.02.2023 r)

    Walentynki

    MARZEC (21.03.2023 r.)

    Pierwszy Dzień Wiosny

    KWIECIEŃ (28.04.2023 r.)

    Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 dla klas czwartych

    MAJ (28.04.2023 r.)

    Święto Konstytucji  - Debata Gdańska

    CZERWIEC (1.06.2022 r.)

    Dzień Sportu

    CZERWIEC (24.06.2022 r.)

    Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

     

     

     

     

     

    DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

     

    Dzień przed 1 listopada 2022 r.(przed Wszystkich Świętych)

    31.10.2022 r. (poniedziałek)

     

    Dzień po 1 listopada 2022 r.(Dzień Zaduszny)

    2.11.2022 r. (środa)

    Matura próbna z języka polskiego CKE

    12.12.2022 r. (poniedziałek)

    Wigilia szkolna

    22.12.2022 r. (czwartek)

    Dzień po 1 stycznia 2023 r. (po Nowym Roku)

    2.01.2022 r. (poniedziałek)

     

    Dzień między 1 maja i 3 maja 2023 r. (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej)

    2.05.2023 r. (wtorek)

     

    Matura pisemna z:

    -  j. polskiego,

    - matematyki,

    -  języka obcego nowożytnego.

     

    4.05.2023 r. (czwartek)

    5.05.2023 r. (piątek)

    8.05.2023 r. (poniedziałek)

    Dzień po 8 czerwca 2023 r.(po Bożym Ciele)

    9.06.2023 r. (piątek)