• Prezentujemy procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole PROCEDURY_KRYZYSOWE_2020.pdf