• Sukcesy sportowe naszych uczniów

      Dzisiaj odbyły się zawody powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych na terenie MOSiR w Mławie. Dziewczęta zajęły pierwsze miejsce, a chłopcy drugie.Skład dziewcząt: Maja Chlastosz, Aleksandra Mieszanek, Karolina Bielska, Kaja Chmielewska, Milena Laskowska i Julia Grędzińska. Skład chłopców: Jan Śledziński, Szymon Gorlewski, Michał Ragus, ADam Piotrowski, Dominik Dąbrowski i Jakub Han. Gratulujemy!!!

     • Pomagamy Sebastianowi

      W czwartek i piątek (23 i 24 września) nasza szkoła przyłączyła się do charytatywnej ZBIÓRKI MAKULATURY dla Sebastiana Jankowskiego. 

      Pieniądze zebrane ze sprzedaży makulatury zostaną przekazane na rehabilitację Sebastiana. Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Bardzo dziękujemy wolontariuszom, członkom Samorządu Uczniowskiego oraz Pani Elżbiecie Śliwińskiej za pomoc w organizacji zbiórki.

     • Narodowe Czytanie w naszym liceum

      W dniu 3 września 2021r. w hali sportowej naszego liceum z inicjatywy bilioteki szkolnej odbyła się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania prowadzona jak co roku pod patronatem Pary Prezydenckiej. 

      Uczniowie naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi: członkiem sejmowej komisji edukacji A. Cicholską,  przedstwicielami władz oświatowych - Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i jego Delegatury w Ciechanowie, organu prowadzącego, władz miejskich i absolwentami naszej szkoły - czytali ,,Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.Czytanie uatrakcyjniło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na kostium z epoki Gabrieli Zapolskiej. W rywalizacji grupowej kolejne miejsca i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i innych sponsorów uzyskały następujące klasy: I miejsce - kl.IIA II miejsce - kl. IIE III miejsce - kl. IIIA. W konkursie indywidualnym zwyciężyła Roksana Wydra (IIIE), kolejne miejsca zajęły Lena Gorzkiewicz (IIA) i Zuzanna Olszewska (IA).Spotkanie okazało się ciekawą akcją popularyzującą czytelnictwo, wiedzę o naszej literaturze i historii.

     • Rekrutacja 2021 do naszego Liceum

      W dniu 22 lipca w godz. 9- 15 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do naszego Liceum. Zapraszamy !!! Kolejny termin to 2 sierpień 2021 r. do godz. 14.00 kiedy nastąpi podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     • Pani Katarzyna Sakowicz przechodzi na emeryturę

      "Kto jest serdeczny i uczynny-troszczy się nie tylko o swoje szczęście i wewnętrzną harmonię(...)Staje się źródłem dobra, nadziei i światła mądrego życia.      (Seneka)

      Podczas uroczystości zakończenia roku 25 czerwca 2021r. cała społeczność szkolna pożegnała nuczycielkę fizyki Panią Katarzynę Sakowicz, która zdecydowała o swoim przejściu  na emeryturę. W trakcie wieloletniej pracy w naszej szkole Pani Profesor potrafiła zjednać sobie nie tylko innych pedagogów, ale przede wszystkim - zaskarbić sympatię kilku pokoleń Wyspiańczyków, którzy z najwyższym uznaniem i szacunkiem mówią o Pani Katarzynie Sakowicz jako Nauczycielce, Wychowawczyni i jako Człowieku. Życzymy  Pani Profesor szczęścia, zdrowia, aktywnego odpoczynku,  z nadzieją na spotkanie i serdeczną pamięć o całej społeczności szkolnej. DZIĘKUJEMY!!!

     • Trybunał Sprawiedliwości Dzieci i Młodzieży – projekt z udziałem uczniów I LO w Mławie

      WELTGEReCHTSHOF  DER  KINDER  UND  JUGENDLICHEN  -  WIR  DENKEN  DIE  WELT  NEU  UM (Trybunał Sprawiedliwości Dzieci i Młodzieży – Zmieniamy myślenie świata) to projekt Teatru Państwowego w Norymberdze, do którego przystąpiły dzieci i młodzież z całego świata.

      Celem projektu jest edukacja młodzieży na świadomych obywateli, którzy w przyszłości będą kształtować sprawiedliwy i demokratyczny porządek świata. Praca nad projektem zakończy się spotkaniem uczestników podczas konferencji w Norymberdze w październiku 2021r.

      Norymberga – miejsce rozważań nad koniecznością zmian w otaczającym nas świecie, nie jest przypadkowe. Jako miasto procesów zbrodniarzy wojennych stało się symbolem sprawiedliwości wymierzonej po II wojnie światowej.

      Właśnie o sprawiedliwości i niesprawiedliwości na świecie dyskutujemy, piszemy oraz obrazujemy nasze pomysły w formie plastycznej.

      Uczniowie dostrzegają nieprawości, nazywają je i znajdują sposoby ich zmiany, tak by relacje międzyludzkie oparte były na solidarności, empatii i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Wszak przyszłość młodych ludzi leży w ich rękach.

      Jednym z zadań projektowych było przygotowanie scenek na temat niesprawiedliwości. My wybraliśmy stereotypowe i niesprawiedliwe postrzeganie osób innej narodowości, kultury i rasy. Do realizacji użyliśmy teatr lalek kamishibai, który spełnia także funkcje biblioterapeutyczne i jest idealnym narzędziem do rozważań na tematy etyczne, pozwala rozwijać kompetencje społeczne i uwrażliwiać na drugiego człowieka.

      Oto efekt naszej pracy:

       https://www.youtube.com/watch?v=2mQUJMgMmQI&t=31s

       

      Kolejnym zadaniem będzie tworzenie wizji Światowego Trybunału Sprawiedliwości Dzieci i Młodzieży i wskazanie jego funkcji.   cdn J

      koordynator projektu

      Edyta Dobiesz-Jąderko

     • Szkoła Młodego Chemika

      Uczennice z kl. 1 e  ( Zofia Zgorzelska, Oliwia Lalak)  i 3e (Patrycja Bieranowska) wzięły udział w projekcie  ,,Szkoła Młodego Chemika” organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT.

      Program zajęć obejmował udział w cyklu 5 zajęć online trwających każdorazowo po 3 godziny (łącznie 15 godzin), realizowanych za pośrednictwem platformy do zajęć grupowych online. Uczniowie wykonywali eksperymenty chemiczne samodzielnie we własnym domu w obecności i przy wsparciu dostępnych online pracowników naukowych Wydziału Chemicznego PW, z wykorzystaniem otrzymanych materiałów warsztatowych (bezpłatnych i bezzwrotnych). 

      W projekcie zostały pokazane reakcje chemiczne, które możemy śmiało wykorzystać w życiu codziennym. Jednym z nich było badanie świeżości mleka z użyciem alizarolu. Po jego dodaniu mleko przybierało różną barwę, która umożliwiała sprawdzenie nam jego świeżości.

      Uczestnicy projektu poznali zasady przeprowadzania doświadczeń oraz zetknęli się z wieloma materiałami, do których na co dzień nie mieli dostępu. Na podsumowanie zajęć opiekunowie zajęć przedstawili ciekawostki chemiczne, które niejednokrotnie zadziwiły. W tym dniu uczniowie zaczerpnęli trochę wiedzy dotyczącej kuchni molekularnej- w tym zrobienia owocowego kawioru.

      Uczestniczki projektu uznały, że dzięki wykonywanym doświadczeniom lepiej poznały świat chemii i się nim zafascynowały.

       

       

      W pierwszym dniu oprócz wykonywanych zadań praktycznych- badania pH oraz właściwości roztworów rozwiązaliśmy także zadania  dotyczące omawianych zagadnień.

       

       

     • Europejski Tydzień Młodzieży w I LO w Mławie

      W tym roku Europejski Tydzień Młodzieży obchodziliśmy, tak jak w całej Europie, od 24 do 28 maja pod hasłem „Nasza przyszłość w naszych rękach”.

      Angażując młodzież w różnego rodzaju aktywności, chcieliśmy uświadomić i podkreślić rolę młodzieży dla przyszłości Unii Europejskiej.

      Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego uczniowie wykonywali różnorodne zadania na temat młodzieży w Europie, jej roli, przyszłości,  planów i marzeń.

      Młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej w Europa-Quiz oraz wykazać się umiejętnościami językowymi pisząc pracę na temat „Nasza przyszłość w naszych rękach” w języku obcym oraz w konkursie „Mistrz wymowy angielskiej/ niemieckiej”.

      Uzdolnieni plastycznie uczniowie wykonali prace do motta tygodnia.

      Na korytarzach można było rozpoznać barwy narodowe krajów europejskich w ubiorach uczniów.

      Europejski Tydzień Młodzieży był imprezą informacyjną, która dała uczniom również szansę sprawdzenia i wykazania się wiedzą na temat Unii. W ciekawy sposób, pracując w grupach młodzież mogła ponownie budować relacje ze swoimi kolegami i koleżankami po długim czasie nieobecności w szkole.

      Serdeczne podziękowania dla nauczycieli języków obcych !!!

     • Oferta edukacyjna I LO na rok szkolny 2021 / 2022

      Od 17 maja zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków o przyjęcie do naszego liceum.  Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną naszej szkoły. 

      Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly_2021_2022_(1).doc

      -1 klasa Prawno- językowa – rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy niemiecki (dodatkowe zajęcia  – język francuski),

      -1 klasa Politechniczna – rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka, drugi język obcy niemiecki

      -1 klasa Informatyczno- językowa– rozszerzenia: matematyka, język angielski informatyka, drugi język obcy niemiecki

      -1 klasa Biznesowa – rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski, drugi język obcy niemiecki

      -1 klasa Medyczna – rozszerzenia: biologia, chemia, oddział dwujęzyczny z językiem angielskim. drugi język obcy niemiecki

      Klasa medyczna/dwujęzyczna : to dodatkowe (11 przez 4 lata) godziny języka angielskiego, elementy angielskiego na innych przedmiotach np. słówka angielskie na lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, wyjazdy zagraniczne uczniów. Ta metoda nauczania lepiej przygotuje młodzież do studiów, obecnie wyższe uczelnie np. na wykładach medycznych używają j.angielskiego. 

        Kandydaci do klasy dwujęzycznej I LO zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 wniosek o przyjęcie do szkoły do klasy medycznej. 

     • Krajowa Odznaka Jakości dla projektu eTwinning „Europäisches Kulturerbe – virtuell und doch hautnah”

      Projekt „Europäisches Kulturerbe – virtuell und doch hautnah“  był przedsięwzięciem realizowanym w roku 2020/ 2021 w języku niemieckim i angielskim przez grupę 30 uczniów/ uczennic I LO w Mławie pod opieką nauczyciela germanisty (Edyta Dobiesz-Jąderko) i anglisty (Jolanta Mieszanek).https://ell.org.pl/poznaj-blizej-laureatow-ell-2020/

      Projekt miał na celu wzbogacenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Europy (krajów partnerskich) oraz utrwalenie jej w formie wirtualnego muzeum. Założeniem współpracy było podniesienie świadomości wspólnoty dziedzictwa kulturowego Europy przez uczniów z Polski (Mława), Niemiec (Hersbruck), Belgii (Opwijk) i Austrii (Mödling). Wybrane dziedziny, nad którymi pracowała młodzież to: architektura – znane zabytki jako dziedzictwo minionych pokoleń – wyrazem kunsztu polskich architektów; sztuka – obrazy wybitnych polskich malarzy – inspiracją dla młodzieży; muzea regionalne – opowiadające historię miasta i regionu; tradycje kulinarne – tradycyjne polskie potrawy; muzyka dawniej i dziś – jak zmieniały się gusta muzyczne przez pokolenia; formy zamieszkiwania – typowe dla miasta i regionu oraz system szkolnictwa ( w tym sytuacja w szkołach w czasie pandemii covid -19). Użycie dwóch języków spowodowane było udziałem w projekcie młodzieży niemieckiej i austriackiej, dla której język niemiecki jest językiem ojczystym, a jednym z celów współpracy było pogłębianie znajomości języka obcego.

      Zastosowanie różnorodnych narzędzi technologicznych stworzyło uczestnikom szerokie możliwości w pracy nad projektem. Technologia i zasoby Internetu zachęcały uczniów do współpracy, kreatywności, analitycznego myślenia. Pomagały wznieść się na wyższy poziom dzięki  przetwarzaniu informacji i materiałów za pomocą rozmaitych aplikacji i narzędzi internetowych. Pobudzały ciekawość, wyzwalały w uczniach motywację do działania, odpowiedzialności za wspólny rezultat – dzieło wieńczące ich dążenia.

      Wirtualne muzeum zawiera różnorodne, bardzo ciekawe materiały  sporządzone dzięki zastosowaniu aplikacji i narzędzi internetowych (flinga, storyjumper, canva, padlet, issuu, sway (office365), voicethread, generator kodów QR, forms (formularze Google), artsteps, meet.jit.si.). Mamy nadzieję, że będą one także interesujące dla osób odwiedzających nasze wystawy.

      Link do muzeum: https://www.artsteps.com/embed/602cbb9da671e63285446982/560/315

     • "W obiektywie matematyka" - III edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego

      I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie już po raz  III organizuje Powiatowy Konkurs Fotograficzny  „W obiektywie matematyka”.

      Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy uczniów różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, którzy potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.

      Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu na adres: wobiektywiematematyka@gmail.com w tytule „W OBIEKTYWIE MATEMATYKA” nie więcej niż 3 zdjęć. Każde zdjęcie powinno być załącznikiem do maila, w którym należy podać: imię, nazwisko, klasę, szkołę, nazwisko opiekuna oraz TYTUŁ fotografii zawierający matematyczny opis zdjęcia.

      Konkurs trwa od 19. kwietnia do 14. maja 2021 r.

      Jury Konkursu wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione, nominowane do wystawy do dnia 21. maja 2021 r.

      Nagrodzone, wyróżnione i nominowane do wystawy prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej oraz zaprezentowane na wystawie czasowej w I LO  Mławie.

      W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

      W załącznikach znajduje się Regulamin i Zgoda Rodziców/Opiekunów na udział w konkursie.

      Organizatorzy:                                                 I LO w Mławie

      Anna Brzozowska                                  Dyrektor Marek Kiełbiński

                                                                 Zastępca  Agnieszka Sosnowska

      Jakubowska Ewa

      Kowalewski Jakub

      Luks Ewa

      Paszko Anna

      Wojnarowska Anna

     • Pani Ewa Wądołowska odeszła na zasłużoną emeryturę

      Spotkaniu tegorocznych maturzystów i ich wychowawców towarzyszyły wielkie emocje, ale chyba największe Pani Ewie Wądołowskiej-nauczycielce naszej szkoły, która po raz ostatni wystąpiła przed uczniami, rodzicami i nauczycielami w tej roli. Od uczniów, nauczycieli i rodziców  dla odchodzącej na emeryturę Pani Ewy Wądołowskiej popłynęły słowa podziękowań za wieloletnią pracę, cierpliwość, wyrozumiałość oraz pomoc. 

      Serdecznie dziękujemy za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy. Życzymy zdrowia, wspaniałych chwil w życiu osobistym,  czasu na realizację własnych marzeń i pasji. Dziękujemy !!! 

     • Patrycja Ryska - finalistką Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

      Z przyjemnością informujemy, że Patrycja Ryska , uczennica kl. 3D otrzymała tytuł  Finalisty VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

      Patrycja to bardzo uzdolniona uczennica I LO w Mławie. Jej zainteresowania to: wiedza o społeczeństwie, geografia i matematyka. Stąd wybór profilu klasy, który pozwolił jej na rozwijanie zainteresowań. Dzięki wsparciu nauczycielki WOSu, Pani Anny Rychlickiej i olbrzymiej wiedzy, Patrycja z dużym powodzeniem reprezentowała szkołę w wielu olimpiadach. Dotarła do etapu okręgowego:

      - VIII Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy o Unii Europejskiej

      - V Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy o Społeczeństwie     oraz

      - wzięła udział w finale III Ogólnopolskiego Konkursu  Wiedzy o Konstytucji i o Samorządzie Terytorialnym „Tędy na Prawo”.

      Gratulujemy i życzymy Patrycji kolejnych sukcesów, rozwijania swoich pasji oraz życzymy powodzenia na maturze.

     • Kolejny sukces Weroniki Gorlewskiej

      21 kwietnia 2021 Weronika Gorlewska ucz. kl.3a naszej Szkoły uczestniczyła w Konkursie Biblijnym  na etapie diecezjalnym, organizowanym przez Civitas Christiana. Treści dotyczyły wnikliwej znajomości Księgi Ezechiela i Ewangeliii św. Jana. Weronika znalazła się w elitarnym gronie uczestników etapu Ogólnopolskiego. Gratulujemy i życzymy skcesu w Finale Ogólnopolskim.

    • Nasza szkoła ma ponad 100 lat

    • Zalążkiem I Liceum Ogólnokształcącego była 7-klasowa Szkoła Handlowa, którą  przejęła Rada Opiekuńcza z prezesem Bronisław Klickim.   Placówka mieściła się w budynkach po państwowej gorzelni rosyjskiej. 8 września 1906 r. zainaugurowała nowy rok szkolny i zarazem nauczanie w języku polskim.
     1 września 1916 r. Szkołę Handlową przemianowano na Gimnazjum Filologiczne, to w 1921 r. na Gimnazjum Państwowe, ono z kolei w 1934 r. stało się Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym. Obecną nazwę – Liceum Ogólnokształcące – szkoła nosi od 1948 r., od 1991 r. jest I LO.  Od 1921 r. patronuje jej Stanisław Wyspiański.

   • Motto

   • Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą, sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.

  • Aktualności

     • Sukcesy sportowe naszych uczniów

      Dzisiaj odbyły się zawody powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych na terenie MOSiR w Mławie. Dziewczęta zajęły pierwsze miejsce, a chłopcy drugie.Skład dziewcząt: Maja Chlastosz, Aleksandra Mieszanek, Karolina Bielska, Kaja Chmielewska, Milena Laskowska i Julia Grędzińska. Skład chłopców: Jan Śledziński, Szymon Gorlewski, Michał Ragus, ADam Piotrowski, Dominik Dąbrowski i Jakub Han. Gratulujemy!!!

     • Dzień szpilek w naszej szkole

      DZIEŃ SZPILEK to święto wszystkich kobiet. Z tej okazji nasza szkoła przyłączyła się do akcji.  Dziękujemy wszystkim dziewczynom oraz Paniom Nauczycielkom za włączenie się do akcji i założenie szpilek do szkoły

     • Pomagamy Sebastianowi

      W czwartek i piątek (23 i 24 września) nasza szkoła przyłączyła się do charytatywnej ZBIÓRKI MAKULATURY dla Sebastiana Jankowskiego. 

      Pieniądze zebrane ze sprzedaży makulatury zostaną przekazane na rehabilitację Sebastiana. Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Bardzo dziękujemy wolontariuszom, członkom Samorządu Uczniowskiego oraz Pani Elżbiecie Śliwińskiej za pomoc w organizacji zbiórki.

     • Narodowe Czytanie w naszym liceum

      W dniu 3 września 2021r. w hali sportowej naszego liceum z inicjatywy bilioteki szkolnej odbyła się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania prowadzona jak co roku pod patronatem Pary Prezydenckiej. 

      Uczniowie naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi: członkiem sejmowej komisji edukacji A. Cicholską,  przedstwicielami władz oświatowych - Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i jego Delegatury w Ciechanowie, organu prowadzącego, władz miejskich i absolwentami naszej szkoły - czytali ,,Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.Czytanie uatrakcyjniło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na kostium z epoki Gabrieli Zapolskiej. W rywalizacji grupowej kolejne miejsca i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i innych sponsorów uzyskały następujące klasy: I miejsce - kl.IIA II miejsce - kl. IIE III miejsce - kl. IIIA. W konkursie indywidualnym zwyciężyła Roksana Wydra (IIIE), kolejne miejsca zajęły Lena Gorzkiewicz (IIA) i Zuzanna Olszewska (IA).Spotkanie okazało się ciekawą akcją popularyzującą czytelnictwo, wiedzę o naszej literaturze i historii.

     • Rekrutacja 2021 do naszego Liceum

      W dniu 22 lipca w godz. 9- 15 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do naszego Liceum. Zapraszamy !!! Kolejny termin to 2 sierpień 2021 r. do godz. 14.00 kiedy nastąpi podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     • Pani Katarzyna Sakowicz przechodzi na emeryturę

      "Kto jest serdeczny i uczynny-troszczy się nie tylko o swoje szczęście i wewnętrzną harmonię(...)Staje się źródłem dobra, nadziei i światła mądrego życia.      (Seneka)

      Podczas uroczystości zakończenia roku 25 czerwca 2021r. cała społeczność szkolna pożegnała nuczycielkę fizyki Panią Katarzynę Sakowicz, która zdecydowała o swoim przejściu  na emeryturę. W trakcie wieloletniej pracy w naszej szkole Pani Profesor potrafiła zjednać sobie nie tylko innych pedagogów, ale przede wszystkim - zaskarbić sympatię kilku pokoleń Wyspiańczyków, którzy z najwyższym uznaniem i szacunkiem mówią o Pani Katarzynie Sakowicz jako Nauczycielce, Wychowawczyni i jako Człowieku. Życzymy  Pani Profesor szczęścia, zdrowia, aktywnego odpoczynku,  z nadzieją na spotkanie i serdeczną pamięć o całej społeczności szkolnej. DZIĘKUJEMY!!!

     • Kolejne osiągnięcia uczennic I LO

      Dwie uczennice naszej szkoły Kinga Ryska z klasy Ic oraz Katarzyna Rosiak z klasy II f zdobyły tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "Grammatik-Rektion der Verben/rekcja czasownika" w roku szkolnym 2020/2021 

      Serdecznie gratulujemy !!!

     • Trybunał Sprawiedliwości Dzieci i Młodzieży – projekt z udziałem uczniów I LO w Mławie

      WELTGEReCHTSHOF  DER  KINDER  UND  JUGENDLICHEN  -  WIR  DENKEN  DIE  WELT  NEU  UM (Trybunał Sprawiedliwości Dzieci i Młodzieży – Zmieniamy myślenie świata) to projekt Teatru Państwowego w Norymberdze, do którego przystąpiły dzieci i młodzież z całego świata.

      Celem projektu jest edukacja młodzieży na świadomych obywateli, którzy w przyszłości będą kształtować sprawiedliwy i demokratyczny porządek świata. Praca nad projektem zakończy się spotkaniem uczestników podczas konferencji w Norymberdze w październiku 2021r.

      Norymberga – miejsce rozważań nad koniecznością zmian w otaczającym nas świecie, nie jest przypadkowe. Jako miasto procesów zbrodniarzy wojennych stało się symbolem sprawiedliwości wymierzonej po II wojnie światowej.

      Właśnie o sprawiedliwości i niesprawiedliwości na świecie dyskutujemy, piszemy oraz obrazujemy nasze pomysły w formie plastycznej.

      Uczniowie dostrzegają nieprawości, nazywają je i znajdują sposoby ich zmiany, tak by relacje międzyludzkie oparte były na solidarności, empatii i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Wszak przyszłość młodych ludzi leży w ich rękach.

      Jednym z zadań projektowych było przygotowanie scenek na temat niesprawiedliwości. My wybraliśmy stereotypowe i niesprawiedliwe postrzeganie osób innej narodowości, kultury i rasy. Do realizacji użyliśmy teatr lalek kamishibai, który spełnia także funkcje biblioterapeutyczne i jest idealnym narzędziem do rozważań na tematy etyczne, pozwala rozwijać kompetencje społeczne i uwrażliwiać na drugiego człowieka.

      Oto efekt naszej pracy:

       https://www.youtube.com/watch?v=2mQUJMgMmQI&t=31s

       

      Kolejnym zadaniem będzie tworzenie wizji Światowego Trybunału Sprawiedliwości Dzieci i Młodzieży i wskazanie jego funkcji.   cdn J

      koordynator projektu

      Edyta Dobiesz-Jąderko

     • Szkoła Młodego Chemika

      Uczennice z kl. 1 e  ( Zofia Zgorzelska, Oliwia Lalak)  i 3e (Patrycja Bieranowska) wzięły udział w projekcie  ,,Szkoła Młodego Chemika” organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT.

      Program zajęć obejmował udział w cyklu 5 zajęć online trwających każdorazowo po 3 godziny (łącznie 15 godzin), realizowanych za pośrednictwem platformy do zajęć grupowych online. Uczniowie wykonywali eksperymenty chemiczne samodzielnie we własnym domu w obecności i przy wsparciu dostępnych online pracowników naukowych Wydziału Chemicznego PW, z wykorzystaniem otrzymanych materiałów warsztatowych (bezpłatnych i bezzwrotnych). 

      W projekcie zostały pokazane reakcje chemiczne, które możemy śmiało wykorzystać w życiu codziennym. Jednym z nich było badanie świeżości mleka z użyciem alizarolu. Po jego dodaniu mleko przybierało różną barwę, która umożliwiała sprawdzenie nam jego świeżości.

      Uczestnicy projektu poznali zasady przeprowadzania doświadczeń oraz zetknęli się z wieloma materiałami, do których na co dzień nie mieli dostępu. Na podsumowanie zajęć opiekunowie zajęć przedstawili ciekawostki chemiczne, które niejednokrotnie zadziwiły. W tym dniu uczniowie zaczerpnęli trochę wiedzy dotyczącej kuchni molekularnej- w tym zrobienia owocowego kawioru.

      Uczestniczki projektu uznały, że dzięki wykonywanym doświadczeniom lepiej poznały świat chemii i się nim zafascynowały.

       

       

      W pierwszym dniu oprócz wykonywanych zadań praktycznych- badania pH oraz właściwości roztworów rozwiązaliśmy także zadania  dotyczące omawianych zagadnień.

       

       

     • Europejski Tydzień Młodzieży w I LO w Mławie

      W tym roku Europejski Tydzień Młodzieży obchodziliśmy, tak jak w całej Europie, od 24 do 28 maja pod hasłem „Nasza przyszłość w naszych rękach”.

      Angażując młodzież w różnego rodzaju aktywności, chcieliśmy uświadomić i podkreślić rolę młodzieży dla przyszłości Unii Europejskiej.

      Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego uczniowie wykonywali różnorodne zadania na temat młodzieży w Europie, jej roli, przyszłości,  planów i marzeń.

      Młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej w Europa-Quiz oraz wykazać się umiejętnościami językowymi pisząc pracę na temat „Nasza przyszłość w naszych rękach” w języku obcym oraz w konkursie „Mistrz wymowy angielskiej/ niemieckiej”.

      Uzdolnieni plastycznie uczniowie wykonali prace do motta tygodnia.

      Na korytarzach można było rozpoznać barwy narodowe krajów europejskich w ubiorach uczniów.

      Europejski Tydzień Młodzieży był imprezą informacyjną, która dała uczniom również szansę sprawdzenia i wykazania się wiedzą na temat Unii. W ciekawy sposób, pracując w grupach młodzież mogła ponownie budować relacje ze swoimi kolegami i koleżankami po długim czasie nieobecności w szkole.

      Serdeczne podziękowania dla nauczycieli języków obcych !!!

     • Rozstrzygnięcie konkursu upamiętniającego rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

      Z przyjemnością informujemy, że konkurs upamiętniający rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim został rozstrzygnięty. Poniżej publikujemy zwycięzców:

      I miejsce - Zuzanna Zdrojewska (klasa IIAp) - "78 rocznica powstania w getcie warszawskim"

      II miejsce - Mateusz Balcerowski (klasaIC) - "Kultura Żydów polskich"

                        Adam Powązka i Maja Maliszewska (klasa IA) - "Kuchnia żydowska"

      III miejsce - Sylwia Smoleńska (klasa IID) -"Historia Żydów polskich"

      Jury przyznało również dwa wyróżnienia:

      Aleksandra Kowalska (IIBp) - "Judaizm"

      Natalia Boras (IC) - "Historia społeczności żydowskiej w Mławie"

      Gratulujemy zwycięzcom !!!

      Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

      Nauczyciele bibliotekarze.

       

       

       

       

     • Oferta edukacyjna I LO na rok szkolny 2021 / 2022

      Od 17 maja zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków o przyjęcie do naszego liceum.  Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną naszej szkoły. 

      Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly_2021_2022_(1).doc

      -1 klasa Prawno- językowa – rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy niemiecki (dodatkowe zajęcia  – język francuski),

      -1 klasa Politechniczna – rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka, drugi język obcy niemiecki

      -1 klasa Informatyczno- językowa– rozszerzenia: matematyka, język angielski informatyka, drugi język obcy niemiecki

      -1 klasa Biznesowa – rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski, drugi język obcy niemiecki

      -1 klasa Medyczna – rozszerzenia: biologia, chemia, oddział dwujęzyczny z językiem angielskim. drugi język obcy niemiecki

      Klasa medyczna/dwujęzyczna : to dodatkowe (11 przez 4 lata) godziny języka angielskiego, elementy angielskiego na innych przedmiotach np. słówka angielskie na lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, wyjazdy zagraniczne uczniów. Ta metoda nauczania lepiej przygotuje młodzież do studiów, obecnie wyższe uczelnie np. na wykładach medycznych używają j.angielskiego. 

        Kandydaci do klasy dwujęzycznej I LO zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 wniosek o przyjęcie do szkoły do klasy medycznej. 

     • Krajowa Odznaka Jakości dla projektu eTwinning „Europäisches Kulturerbe – virtuell und doch hautnah”

      Projekt „Europäisches Kulturerbe – virtuell und doch hautnah“  był przedsięwzięciem realizowanym w roku 2020/ 2021 w języku niemieckim i angielskim przez grupę 30 uczniów/ uczennic I LO w Mławie pod opieką nauczyciela germanisty (Edyta Dobiesz-Jąderko) i anglisty (Jolanta Mieszanek).https://ell.org.pl/poznaj-blizej-laureatow-ell-2020/

      Projekt miał na celu wzbogacenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Europy (krajów partnerskich) oraz utrwalenie jej w formie wirtualnego muzeum. Założeniem współpracy było podniesienie świadomości wspólnoty dziedzictwa kulturowego Europy przez uczniów z Polski (Mława), Niemiec (Hersbruck), Belgii (Opwijk) i Austrii (Mödling). Wybrane dziedziny, nad którymi pracowała młodzież to: architektura – znane zabytki jako dziedzictwo minionych pokoleń – wyrazem kunsztu polskich architektów; sztuka – obrazy wybitnych polskich malarzy – inspiracją dla młodzieży; muzea regionalne – opowiadające historię miasta i regionu; tradycje kulinarne – tradycyjne polskie potrawy; muzyka dawniej i dziś – jak zmieniały się gusta muzyczne przez pokolenia; formy zamieszkiwania – typowe dla miasta i regionu oraz system szkolnictwa ( w tym sytuacja w szkołach w czasie pandemii covid -19). Użycie dwóch języków spowodowane było udziałem w projekcie młodzieży niemieckiej i austriackiej, dla której język niemiecki jest językiem ojczystym, a jednym z celów współpracy było pogłębianie znajomości języka obcego.

      Zastosowanie różnorodnych narzędzi technologicznych stworzyło uczestnikom szerokie możliwości w pracy nad projektem. Technologia i zasoby Internetu zachęcały uczniów do współpracy, kreatywności, analitycznego myślenia. Pomagały wznieść się na wyższy poziom dzięki  przetwarzaniu informacji i materiałów za pomocą rozmaitych aplikacji i narzędzi internetowych. Pobudzały ciekawość, wyzwalały w uczniach motywację do działania, odpowiedzialności za wspólny rezultat – dzieło wieńczące ich dążenia.

      Wirtualne muzeum zawiera różnorodne, bardzo ciekawe materiały  sporządzone dzięki zastosowaniu aplikacji i narzędzi internetowych (flinga, storyjumper, canva, padlet, issuu, sway (office365), voicethread, generator kodów QR, forms (formularze Google), artsteps, meet.jit.si.). Mamy nadzieję, że będą one także interesujące dla osób odwiedzających nasze wystawy.

      Link do muzeum: https://www.artsteps.com/embed/602cbb9da671e63285446982/560/315

     • "W obiektywie matematyka" - III edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego

      I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie już po raz  III organizuje Powiatowy Konkurs Fotograficzny  „W obiektywie matematyka”.

      Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy uczniów różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, którzy potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.

      Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu na adres: wobiektywiematematyka@gmail.com w tytule „W OBIEKTYWIE MATEMATYKA” nie więcej niż 3 zdjęć. Każde zdjęcie powinno być załącznikiem do maila, w którym należy podać: imię, nazwisko, klasę, szkołę, nazwisko opiekuna oraz TYTUŁ fotografii zawierający matematyczny opis zdjęcia.

      Konkurs trwa od 19. kwietnia do 14. maja 2021 r.

      Jury Konkursu wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione, nominowane do wystawy do dnia 21. maja 2021 r.

      Nagrodzone, wyróżnione i nominowane do wystawy prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej oraz zaprezentowane na wystawie czasowej w I LO  Mławie.

      W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

      W załącznikach znajduje się Regulamin i Zgoda Rodziców/Opiekunów na udział w konkursie.

      Organizatorzy:                                                 I LO w Mławie

      Anna Brzozowska                                  Dyrektor Marek Kiełbiński

                                                                 Zastępca  Agnieszka Sosnowska

      Jakubowska Ewa

      Kowalewski Jakub

      Luks Ewa

      Paszko Anna

      Wojnarowska Anna

     • Pani Ewa Wądołowska odeszła na zasłużoną emeryturę

      Spotkaniu tegorocznych maturzystów i ich wychowawców towarzyszyły wielkie emocje, ale chyba największe Pani Ewie Wądołowskiej-nauczycielce naszej szkoły, która po raz ostatni wystąpiła przed uczniami, rodzicami i nauczycielami w tej roli. Od uczniów, nauczycieli i rodziców  dla odchodzącej na emeryturę Pani Ewy Wądołowskiej popłynęły słowa podziękowań za wieloletnią pracę, cierpliwość, wyrozumiałość oraz pomoc. 

      Serdecznie dziękujemy za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy. Życzymy zdrowia, wspaniałych chwil w życiu osobistym,  czasu na realizację własnych marzeń i pasji. Dziękujemy !!! 

     • Zakończenie roku szkolnego klas trzecich - film

      Zachęcamy do chwili wspomnień i wzruszeń. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zakończenia roku szkolnego klas trzecich.Video(5).mov​​​​​​​

      Bez tradycyjnych akademii, uroczystych apeli, wręczania nagród. Z powodu epidemii koronawirusa tak będzie wyglądało zakończenie roku szkolnego klas trzecich. 

     • Patrycja Ryska - finalistką Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

      Z przyjemnością informujemy, że Patrycja Ryska , uczennica kl. 3D otrzymała tytuł  Finalisty VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

      Patrycja to bardzo uzdolniona uczennica I LO w Mławie. Jej zainteresowania to: wiedza o społeczeństwie, geografia i matematyka. Stąd wybór profilu klasy, który pozwolił jej na rozwijanie zainteresowań. Dzięki wsparciu nauczycielki WOSu, Pani Anny Rychlickiej i olbrzymiej wiedzy, Patrycja z dużym powodzeniem reprezentowała szkołę w wielu olimpiadach. Dotarła do etapu okręgowego:

      - VIII Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy o Unii Europejskiej

      - V Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy o Społeczeństwie     oraz

      - wzięła udział w finale III Ogólnopolskiego Konkursu  Wiedzy o Konstytucji i o Samorządzie Terytorialnym „Tędy na Prawo”.

      Gratulujemy i życzymy Patrycji kolejnych sukcesów, rozwijania swoich pasji oraz życzymy powodzenia na maturze.

     • Kolejny sukces Weroniki Gorlewskiej

      21 kwietnia 2021 Weronika Gorlewska ucz. kl.3a naszej Szkoły uczestniczyła w Konkursie Biblijnym  na etapie diecezjalnym, organizowanym przez Civitas Christiana. Treści dotyczyły wnikliwej znajomości Księgi Ezechiela i Ewangeliii św. Jana. Weronika znalazła się w elitarnym gronie uczestników etapu Ogólnopolskiego. Gratulujemy i życzymy skcesu w Finale Ogólnopolskim.