• Pani Katarzyna Sakowicz przechodzi na emeryturę

      "Kto jest serdeczny i uczynny-troszczy się nie tylko o swoje szczęście i wewnętrzną harmonię(...)Staje się źródłem dobra, nadziei i światła mądrego życia.      (Seneka)

      Podczas uroczystości zakończenia roku 25 czerwca 2021r. cała społeczność szkolna pożegnała nuczycielkę fizyki Panią Katarzynę Sakowicz, która zdecydowała o swoim przejściu  na emeryturę. W trakcie wieloletniej pracy w naszej szkole Pani Profesor potrafiła zjednać sobie nie tylko innych pedagogów, ale przede wszystkim - zaskarbić sympatię kilku pokoleń Wyspiańczyków, którzy z najwyższym uznaniem i szacunkiem mówią o Pani Katarzynie Sakowicz jako Nauczycielce, Wychowawczyni i jako Człowieku. Życzymy  Pani Profesor szczęścia, zdrowia, aktywnego odpoczynku,  z nadzieją na spotkanie i serdeczną pamięć o całej społeczności szkolnej. DZIĘKUJEMY!!!

     • Trybunał Sprawiedliwości Dzieci i Młodzieży – projekt z udziałem uczniów I LO w Mławie

      WELTGEReCHTSHOF  DER  KINDER  UND  JUGENDLICHEN  -  WIR  DENKEN  DIE  WELT  NEU  UM (Trybunał Sprawiedliwości Dzieci i Młodzieży – Zmieniamy myślenie świata) to projekt Teatru Państwowego w Norymberdze, do którego przystąpiły dzieci i młodzież z całego świata.

      Celem projektu jest edukacja młodzieży na świadomych obywateli, którzy w przyszłości będą kształtować sprawiedliwy i demokratyczny porządek świata. Praca nad projektem zakończy się spotkaniem uczestników podczas konferencji w Norymberdze w październiku 2021r.

      Norymberga – miejsce rozważań nad koniecznością zmian w otaczającym nas świecie, nie jest przypadkowe. Jako miasto procesów zbrodniarzy wojennych stało się symbolem sprawiedliwości wymierzonej po II wojnie światowej.

      Właśnie o sprawiedliwości i niesprawiedliwości na świecie dyskutujemy, piszemy oraz obrazujemy nasze pomysły w formie plastycznej.

      Uczniowie dostrzegają nieprawości, nazywają je i znajdują sposoby ich zmiany, tak by relacje międzyludzkie oparte były na solidarności, empatii i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Wszak przyszłość młodych ludzi leży w ich rękach.

      Jednym z zadań projektowych było przygotowanie scenek na temat niesprawiedliwości. My wybraliśmy stereotypowe i niesprawiedliwe postrzeganie osób innej narodowości, kultury i rasy. Do realizacji użyliśmy teatr lalek kamishibai, który spełnia także funkcje biblioterapeutyczne i jest idealnym narzędziem do rozważań na tematy etyczne, pozwala rozwijać kompetencje społeczne i uwrażliwiać na drugiego człowieka.

      Oto efekt naszej pracy:

       https://www.youtube.com/watch?v=2mQUJMgMmQI&t=31s

       

      Kolejnym zadaniem będzie tworzenie wizji Światowego Trybunału Sprawiedliwości Dzieci i Młodzieży i wskazanie jego funkcji.   cdn J

      koordynator projektu

      Edyta Dobiesz-Jąderko

     • Szkoła Młodego Chemika

      Uczennice z kl. 1 e  ( Zofia Zgorzelska, Oliwia Lalak)  i 3e (Patrycja Bieranowska) wzięły udział w projekcie  ,,Szkoła Młodego Chemika” organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT.

      Program zajęć obejmował udział w cyklu 5 zajęć online trwających każdorazowo po 3 godziny (łącznie 15 godzin), realizowanych za pośrednictwem platformy do zajęć grupowych online. Uczniowie wykonywali eksperymenty chemiczne samodzielnie we własnym domu w obecności i przy wsparciu dostępnych online pracowników naukowych Wydziału Chemicznego PW, z wykorzystaniem otrzymanych materiałów warsztatowych (bezpłatnych i bezzwrotnych). 

      W projekcie zostały pokazane reakcje chemiczne, które możemy śmiało wykorzystać w życiu codziennym. Jednym z nich było badanie świeżości mleka z użyciem alizarolu. Po jego dodaniu mleko przybierało różną barwę, która umożliwiała sprawdzenie nam jego świeżości.

      Uczestnicy projektu poznali zasady przeprowadzania doświadczeń oraz zetknęli się z wieloma materiałami, do których na co dzień nie mieli dostępu. Na podsumowanie zajęć opiekunowie zajęć przedstawili ciekawostki chemiczne, które niejednokrotnie zadziwiły. W tym dniu uczniowie zaczerpnęli trochę wiedzy dotyczącej kuchni molekularnej- w tym zrobienia owocowego kawioru.

      Uczestniczki projektu uznały, że dzięki wykonywanym doświadczeniom lepiej poznały świat chemii i się nim zafascynowały.

       

       

      W pierwszym dniu oprócz wykonywanych zadań praktycznych- badania pH oraz właściwości roztworów rozwiązaliśmy także zadania  dotyczące omawianych zagadnień.

       

       

     • Europejski Tydzień Młodzieży w I LO w Mławie

      W tym roku Europejski Tydzień Młodzieży obchodziliśmy, tak jak w całej Europie, od 24 do 28 maja pod hasłem „Nasza przyszłość w naszych rękach”.

      Angażując młodzież w różnego rodzaju aktywności, chcieliśmy uświadomić i podkreślić rolę młodzieży dla przyszłości Unii Europejskiej.

      Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego uczniowie wykonywali różnorodne zadania na temat młodzieży w Europie, jej roli, przyszłości,  planów i marzeń.

      Młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej w Europa-Quiz oraz wykazać się umiejętnościami językowymi pisząc pracę na temat „Nasza przyszłość w naszych rękach” w języku obcym oraz w konkursie „Mistrz wymowy angielskiej/ niemieckiej”.

      Uzdolnieni plastycznie uczniowie wykonali prace do motta tygodnia.

      Na korytarzach można było rozpoznać barwy narodowe krajów europejskich w ubiorach uczniów.

      Europejski Tydzień Młodzieży był imprezą informacyjną, która dała uczniom również szansę sprawdzenia i wykazania się wiedzą na temat Unii. W ciekawy sposób, pracując w grupach młodzież mogła ponownie budować relacje ze swoimi kolegami i koleżankami po długim czasie nieobecności w szkole.

      Serdeczne podziękowania dla nauczycieli języków obcych !!!

     • Oferta edukacyjna I LO na rok szkolny 2021 / 2022

      Od 17 maja zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków o przyjęcie do naszego liceum.  Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną naszej szkoły. 

      Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly_2021_2022_(1).doc

      -1 klasa Prawno- językowa – rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy niemiecki (dodatkowe zajęcia  – język francuski),

      -1 klasa Politechniczna – rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka, drugi język obcy niemiecki

      -1 klasa Informatyczno- językowa– rozszerzenia: matematyka, język angielski informatyka, drugi język obcy niemiecki

      -1 klasa Biznesowa – rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski, drugi język obcy niemiecki

      -1 klasa Medyczna – rozszerzenia: biologia, chemia, oddział dwujęzyczny z językiem angielskim. drugi język obcy niemiecki

      Klasa medyczna/dwujęzyczna : to dodatkowe (11 przez 4 lata) godziny języka angielskiego, elementy angielskiego na innych przedmiotach np. słówka angielskie na lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, wyjazdy zagraniczne uczniów. Ta metoda nauczania lepiej przygotuje młodzież do studiów, obecnie wyższe uczelnie np. na wykładach medycznych używają j.angielskiego. 

        Kandydaci do klasy dwujęzycznej I LO zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 wniosek o przyjęcie do szkoły do klasy medycznej. 

     • Krajowa Odznaka Jakości dla projektu eTwinning „Europäisches Kulturerbe – virtuell und doch hautnah”

      Projekt „Europäisches Kulturerbe – virtuell und doch hautnah“  był przedsięwzięciem realizowanym w roku 2020/ 2021 w języku niemieckim i angielskim przez grupę 30 uczniów/ uczennic I LO w Mławie pod opieką nauczyciela germanisty (Edyta Dobiesz-Jąderko) i anglisty (Jolanta Mieszanek).https://ell.org.pl/poznaj-blizej-laureatow-ell-2020/

      Projekt miał na celu wzbogacenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Europy (krajów partnerskich) oraz utrwalenie jej w formie wirtualnego muzeum. Założeniem współpracy było podniesienie świadomości wspólnoty dziedzictwa kulturowego Europy przez uczniów z Polski (Mława), Niemiec (Hersbruck), Belgii (Opwijk) i Austrii (Mödling). Wybrane dziedziny, nad którymi pracowała młodzież to: architektura – znane zabytki jako dziedzictwo minionych pokoleń – wyrazem kunsztu polskich architektów; sztuka – obrazy wybitnych polskich malarzy – inspiracją dla młodzieży; muzea regionalne – opowiadające historię miasta i regionu; tradycje kulinarne – tradycyjne polskie potrawy; muzyka dawniej i dziś – jak zmieniały się gusta muzyczne przez pokolenia; formy zamieszkiwania – typowe dla miasta i regionu oraz system szkolnictwa ( w tym sytuacja w szkołach w czasie pandemii covid -19). Użycie dwóch języków spowodowane było udziałem w projekcie młodzieży niemieckiej i austriackiej, dla której język niemiecki jest językiem ojczystym, a jednym z celów współpracy było pogłębianie znajomości języka obcego.

      Zastosowanie różnorodnych narzędzi technologicznych stworzyło uczestnikom szerokie możliwości w pracy nad projektem. Technologia i zasoby Internetu zachęcały uczniów do współpracy, kreatywności, analitycznego myślenia. Pomagały wznieść się na wyższy poziom dzięki  przetwarzaniu informacji i materiałów za pomocą rozmaitych aplikacji i narzędzi internetowych. Pobudzały ciekawość, wyzwalały w uczniach motywację do działania, odpowiedzialności za wspólny rezultat – dzieło wieńczące ich dążenia.

      Wirtualne muzeum zawiera różnorodne, bardzo ciekawe materiały  sporządzone dzięki zastosowaniu aplikacji i narzędzi internetowych (flinga, storyjumper, canva, padlet, issuu, sway (office365), voicethread, generator kodów QR, forms (formularze Google), artsteps, meet.jit.si.). Mamy nadzieję, że będą one także interesujące dla osób odwiedzających nasze wystawy.

      Link do muzeum: https://www.artsteps.com/embed/602cbb9da671e63285446982/560/315

     • "W obiektywie matematyka" - III edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego

      I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie już po raz  III organizuje Powiatowy Konkurs Fotograficzny  „W obiektywie matematyka”.

      Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy uczniów różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, którzy potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.

      Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu na adres: wobiektywiematematyka@gmail.com w tytule „W OBIEKTYWIE MATEMATYKA” nie więcej niż 3 zdjęć. Każde zdjęcie powinno być załącznikiem do maila, w którym należy podać: imię, nazwisko, klasę, szkołę, nazwisko opiekuna oraz TYTUŁ fotografii zawierający matematyczny opis zdjęcia.

      Konkurs trwa od 19. kwietnia do 14. maja 2021 r.

      Jury Konkursu wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione, nominowane do wystawy do dnia 21. maja 2021 r.

      Nagrodzone, wyróżnione i nominowane do wystawy prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej oraz zaprezentowane na wystawie czasowej w I LO  Mławie.

      W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

      W załącznikach znajduje się Regulamin i Zgoda Rodziców/Opiekunów na udział w konkursie.

      Organizatorzy:                                                 I LO w Mławie

      Anna Brzozowska                                  Dyrektor Marek Kiełbiński

                                                                 Zastępca  Agnieszka Sosnowska

      Jakubowska Ewa

      Kowalewski Jakub

      Luks Ewa

      Paszko Anna

      Wojnarowska Anna

     • Pani Ewa Wądołowska odeszła na zasłużoną emeryturę

      Spotkaniu tegorocznych maturzystów i ich wychowawców towarzyszyły wielkie emocje, ale chyba największe Pani Ewie Wądołowskiej-nauczycielce naszej szkoły, która po raz ostatni wystąpiła przed uczniami, rodzicami i nauczycielami w tej roli. Od uczniów, nauczycieli i rodziców  dla odchodzącej na emeryturę Pani Ewy Wądołowskiej popłynęły słowa podziękowań za wieloletnią pracę, cierpliwość, wyrozumiałość oraz pomoc. 

      Serdecznie dziękujemy za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy. Życzymy zdrowia, wspaniałych chwil w życiu osobistym,  czasu na realizację własnych marzeń i pasji. Dziękujemy !!! 

     • Patrycja Ryska - finalistką Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

      Z przyjemnością informujemy, że Patrycja Ryska , uczennica kl. 3D otrzymała tytuł  Finalisty VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

      Patrycja to bardzo uzdolniona uczennica I LO w Mławie. Jej zainteresowania to: wiedza o społeczeństwie, geografia i matematyka. Stąd wybór profilu klasy, który pozwolił jej na rozwijanie zainteresowań. Dzięki wsparciu nauczycielki WOSu, Pani Anny Rychlickiej i olbrzymiej wiedzy, Patrycja z dużym powodzeniem reprezentowała szkołę w wielu olimpiadach. Dotarła do etapu okręgowego:

      - VIII Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy o Unii Europejskiej

      - V Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy o Społeczeństwie     oraz

      - wzięła udział w finale III Ogólnopolskiego Konkursu  Wiedzy o Konstytucji i o Samorządzie Terytorialnym „Tędy na Prawo”.

      Gratulujemy i życzymy Patrycji kolejnych sukcesów, rozwijania swoich pasji oraz życzymy powodzenia na maturze.

     • Kolejny sukces Weroniki Gorlewskiej

      21 kwietnia 2021 Weronika Gorlewska ucz. kl.3a naszej Szkoły uczestniczyła w Konkursie Biblijnym  na etapie diecezjalnym, organizowanym przez Civitas Christiana. Treści dotyczyły wnikliwej znajomości Księgi Ezechiela i Ewangeliii św. Jana. Weronika znalazła się w elitarnym gronie uczestników etapu Ogólnopolskiego. Gratulujemy i życzymy skcesu w Finale Ogólnopolskim.

     • Lotniskowe Targi Zawodoznawcze

      Dziś nasi uczniowie z klasy II b biorą udział w Lotniskowych Targach Zawodoznawczych w wersji online!! Targi organizuje Centrum Edukacji Lotniczej w Krakowie AIRPORT. Uczniowie wirtualnie pospacerują po płycie lotniska, poznają różne ciekawe osoby pracujące na lotnisku, poznają ścieżkę kariery na poszczególne stanowiska, miejsca pracy. Życzymy klasie ciekawych wrażeń!!! 

     • Mamy ten sukces! Weronika Gorlewska finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

      15 kwietnia 2021r. odbył się pisemny etap ogólnopolskich zawodów, do którego zakwalifikowała się uczennica klasy humanistycznej naszego liceum - Weronika Gorlewska. W finale olimpijskich zmagań należało napisać rozprawkę na jeden z  tematów przedstawionych do wyboru, dotyczących historii literatury lub wiedzy o teatrze albo tez dokonać interpretacji porównawczej dwóch utworów poetyckich lub krótkich utworów prozą wskazanych przez  organizatora - Komitet Główny przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W tym etapie Weronika swoją wypowiedzią wywalczyła sobie tytuł finalistki i zgodnie z prawem, zapewniła zwolnienie z egzaminu z języka polskiego, co jest równoznaczne z wystawieniem jej oceny najwyższej. Teraz wdzięczna wszystkim wspierającym ją podczas startów w kolejnych etapach olimpiady, będzie kibicowała  swoim koleżankom i kolegom zdającym ten przedmiot na egzaminie.Uczennicy i jej polonistce Annie Lempek serdecznie gratulujemy sukcesu.

     • Akcja Żonkile

      Z przyjemnością informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Mławie przystąpiło do akcji Żonkile upamiętniajacej powstanie w getcie warszawskim. Społeczność naszej szkoły weźmie udział w wyjątkowych premierach filmowych i lietrackich  na kanale YouTube oraz na Fecebooku Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN. Organizatorzy przygotowali ofertę zawierającą pakiet atrakcyjnych materiałów edukacyjnych - karty prace oraz scenariusze zajęć. 

      Dzisiaj o godzinie 9:00 odbyła się premiera filmu "Muranów-Dzielnica Północna" na kanale YouTube oraz na Facebooku Centrum Edukacyjnego POLIN.

      Akcję koordynują nauczyciele bibliotekarze. 

     • Nasza uczennica Weronika Gorlewska w elitarnym gronie najlepszych uczniów w kraju

      Uczennica klasy IIIA  Weronika Gorlewska znalazła się  elitarnym gronie najlepszych uczniów w kraju. Wzięła udział w tegorocznej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego i przebojem przeszła przez kolejne jej etapy. 15 kwietnia przed Nią  organizowany przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ostatni etap - ogólnopolski, w którym udział zapewnić może tytuł laureata bądź finalisty, a co dodatkowo cieszy, zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka polskiego. Ta niezwykle zdolna i pracowita humanistka przygotowująca się do olimpiady pod kierunkiem polonistki p. Anny Lempek musiała wykazać się dogłębną znajomością gramatyki języka polskiego, zapoznać z wieloma pozycjami lekturowymi i  stworzyć przekonujące pisemne wypowiedzi argumentacyjne. Udało Jej  się też zachwycić komisję podczas etapu ustnego. Wszyscy jesteśmy z Niej bardzo dumni, życzymy powodzenia i  obiecujemy trzymać kciuki 15 kwietnia.

     • Światowy Tydzień Mózgu w naszej szkole

      W naszej szkole w dniach 15 -20.03. obchodziliśmy Światowy Tydzień Mózgu. Młodzież zmagała się z różnorodnymi wyzwaniami, które okazały się nie tylko treningiem dla mózgu, ale też dobrą zabawą.  W związku z nadchodzącą wiosną uczniowie poznali japońską sztukę składania papierutzw. origami. Ich zadaniem było złożenie kwiatów w tej technice.A oto najciekawsze prace:14 marca obchodziliśmy Święto Liczby Pi. Nasi uczniowie podjęli się napisania wierszy, a inspiracją było rozwinięcie dziesiętne liczby Pi, gdzie liczby kolejnych liter lub sylab odpowiadały kolejnym cyfrom liczby Pi. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko w  klasach humanistycznych. Poniżej rezentujemy najciekawsze utwory. Nad projektem czuwały: Katarzyna Luks i Wioleta Nadratowska

       

       

    • Nasza szkoła ma ponad 100 lat

    • Zalążkiem I Liceum Ogólnokształcącego była 7-klasowa Szkoła Handlowa, którą  przejęła Rada Opiekuńcza z prezesem Bronisław Klickim.   Placówka mieściła się w budynkach po państwowej gorzelni rosyjskiej. 8 września 1906 r. zainaugurowała nowy rok szkolny i zarazem nauczanie w języku polskim.
     1 września 1916 r. Szkołę Handlową przemianowano na Gimnazjum Filologiczne, to w 1921 r. na Gimnazjum Państwowe, ono z kolei w 1934 r. stało się Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym. Obecną nazwę – Liceum Ogólnokształcące – szkoła nosi od 1948 r., od 1991 r. jest I LO.  Od 1921 r. patronuje jej Stanisław Wyspiański.

   • Motto

   • Do wielkich rzeczy nas powołano. Został nam dany kawałek wszechświata, byśmy go zdobywali: wraz z uczniem docieramy do jego głębin niejedną drogą, sondujemy go swymi czynami, nauką, poezją, miłością. Wykorzystujemy różne metody, by zbadać nasz świat.

  • Aktualności

     • Kolejne pamiątki wróciły do rodziny

      7 maja w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Uczniowie naszej szkoły wraz z uczestnikami z zaprzyjaźnionej szkoły niemieckiej w Bad Oldesloe przekazali pamiątki po byłym więźniu obozu koncentracyjnego w Neuengamme, Panu Stefanie Drozdowskim na ręce jego siostrzeńca, Pana Andrzeja Kijory.

      Pan Stefan Drozdowski (dentysta z Lubawy) został aresztowany w 1940 r. i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Neuengamme. W 1945 roku zginął w katastrofie statku ,,SS Cap Arcona”. Po przybyciu do obozu zabrano mu osobiste przedmioty: obrączkę, zegarek kieszonkowy i pióro. Podobnie jak inne rzeczy osobiste więźniów, przedmioty Stefana Drozdowskiego trafiły po wojnie do Arolsen Archives. Dzięki poszukiwaniom młodych ludzi z obu szkół dzisiaj było możliwe przekazanie pamiątek krewnym Stefana Drozdowskiego.

       

      To już kolejne rzeczy osobiste, które zostały znalezione w Archiwach przez uczennice i uczniów obu szkół i przekazane rodzinom byłych więźniów obozów. Szkoły współpracują w ramach kampanii #StolenMemory – wspólnego projektu edukacyjnego #PNWM i Arolsen Archives.

      To była dla młodzieży żywa lekcja historii. Dziękujemy Panu Andrzejowi Kijorze za osobiste, choć bardzo bolesne wspomnienia, które są nie tylko częścią historii jego rodziny, ale także ważnym elementem naszej wspólnej przeszłości, którą musimy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom.

      Dzisiejsze przekazanie pamiątek po jego wujku było dla nas wszystkich momentem głębokiej refleksji i zadumy. Jesteśmy wdzięczni, że możemy podtrzymywać pamięć o tych, którzy przeszli przez tak ciężkie chwile, i cieszymy się, że mogliśmy uczcić ich pamięć.

      Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu naszych uczniów: Bartosza Dzięgielewskiego, Michała Walencika, Jakuba Gołębiowskiego, Amelii Borcz oraz Mateusza Dąbrowskiego.

      Dziękujemy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Radzie Rodziców przy I LO oraz wszystkim za obecność i wsparcie w pielęgnowaniu pamięci historycznej!

     • Wymiana młodzieży polsko - niemieckiej

      W dniach 21-26 kwietnia grupa uczniów z naszej szkoły oraz Kurfȕrst-Balduin Gymnasium w Mȕnstermaifeld uczestniczyła w wyjątkowej wymianie szkolnej, której celem było pogłębianie wzajemnego zrozumienia oraz eksploracja historii i kultury obu krajów. Podczas intensywnego programu wizyty, młodzi ludzie mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach edukacyjnych i kulturalnych, pod opieką nauczycieli i przewodników.

      Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania naszej szkoły, gdzie uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach oraz wymianie doświadczeń z rówieśnikami z innego kraju. Młodzież uczestniczyła w lekcjach j. angielskiego, niemieckiego oraz chemii, gdzie wspólnie wykonywała doświadczenia i eksperymenty. Ten pierwszy kontakt z życiem szkolnym w obcym kraju okazał się niezwykle inspirujący dla wszystkich uczestników.

      Następnie młodzież miała okazję spotkać się z prezydentem Gdańska, gdzie miała możliwość dyskusji na temat współpracy międzynarodowej oraz poznania historii i kultury tego miasta. Zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku było głębokim wglądem w dramatyczne wydarzenia minionego wieku.

      Podczas dalszej części wizyty, uczestnicy odwiedzili Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, gdzie poznali bogactwo historii regionu i jego dziedzictwo kulturowe. Uczestnictwo w warsztatach artystycznych pozwoliło młodym ludziom wyrazić swoją kreatywność i zrozumienie historii poprzez sztukę.

      Wizyta w Warszawie była prawdziwym szlakiem po historii Polski. Zwiedzanie Muzeum POLIN, Pawiaka oraz getta warszawskiego pozwoliło uczestnikom na głębsze zrozumienie tragicznych wydarzeń II wojny światowej i holokaustu oraz docenienie siły przetrwania i pamięci.

      Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej nie tylko umożliwiła uczestnikom pogłębienie wiedzy historycznej i kulturowej, ale także promowała wzajemne zrozumienie, szacunek i przyjaźń między młodymi ludźmi z obu krajów. Tego typu inicjatywy są kluczowe dla budowania mostów między narodami i promowania pokoju i współpracy na arenie międzynarodowej.

      Już wkrótce wyjeżdżamy do naszych koleżanek i koegów z Niemiec. 

     • POWIATOWE ŚWIĘTO NAUKI

      Społeczność Szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego
      w Mławie oraz Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej ma zaszczyt zaprosić na Powiatowe Święto Nauki im. prof. Tadeusza Korzybskiego pod hasłem „Zmierz się z Grzepskim - 2024” VII EDYCJA – 05 CZERWCA 2024 r., które odbędzie się  05 czerwca 2024 r. w godzinach 10:00 – 13:30 w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. S. Wyspiańskiego 1 w Mławie. 

      Podczas tej uroczystości zostaną przeprowadzone warsztaty,  wielkoformatowe gry edukacyjne z Polskiej Akcji Humanitarnej oraz wręczone nagrody laureatom powiatowych konkursów:

      - „Geometria w obiektywie” – konkurs matematyczno - fotograficzny,

      - „Widziane w Mławie” – konkurs fotograficzny,

      - „Matematyka z Grzepskim” – kahoot – konkurs wiedzy,

      -  Lapbook „Patron  Roku 2024  - Stanisław Grzepski” – konkurs na pracę w formie lapbooka.

      Święto Nauki adresowane jest do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powiatu mławskiego, którzy wezmą udział w wyżej wymienionych konkursach.

      Powiatowe Święto Nauki im. prof. Tadeusza Korzybskiego pod hasłem „Zmierz się
      z Grzepskim - 2024” VII EDYCJA – 05 CZERWCA 2024 r.
       to doskonała okazja do nauki przez zabawę.

      Prosimy o potwierdzenie udziału wraz z informacją o ilości uczestników na adres: lo1mlawa@poczta.fm lub telefonicznie 23 654 37 15 do 20.05. 2024 r.

      Zapraszamy

     • Podwójny sukces uczennicy

      Kinga Ryska, ucz. klasy 4c, awansowała do etapów centralnych aż w 2 ogólnopolskich olimpiadach:

      -IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie w roku szkolnym 2023/2024

      -XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym w roku szkolnym 2023/2024

      Kinga pokonała wielu uczestników, zdobyła najwyższą ilość punktów i tym samym zajęła I miejsce w etapie okręgowym.

       

      Program olimpiady znacznie wykracza poza podstawę programową wiedzy o społeczeństwie. Bardzo szczegółowe pytania dotyczyły takich zagadnień, jak: gospodarka, socjologia, stosunki międzynarodowe, polityka międzynarodowa, konstytucyjne ustroje państw, problemy współczesnego świata, integracja europejska czy też historia najnowsza. Uczennica musiała wykazać się znajomością również m.in. łaciny, w postaci paremii prawniczych.

      Opiekunem uczennicy jest Pani Anna Rychlicka.

      Kinga, gratulujemy ogromnego sukcesu!!!

      Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w rozgrywkach centralnych, które odbędą się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

     • Sukcesy naszych uczennic

      Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły- Kinga Ryska z klasy 4C oraz Kornelia Lewandowska z klasy 3D- awansowały do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. 

      Ponadto Kinga Ryska zakwalifikowała się także do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Opiekunem uczennic jest Pani Anna Rychlicka. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy naszych utalentowanych uczennic.

     • KOLEJNY SUKCES UCZENNICY NASZEJ SZKOŁY

      Dobre wiadomości przekazali organizatorzy LIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. AMELIA BORCZ z kl.IIIA po etapie ustnym zawodów okręgowych zakwalifikowała się do finału tej olimpiady. Pod opieką Pani Anny Lempek przygotowuje się więc do  udziału w etapie centralnym, który odbędzie się 23 marca w Warszawie. GRATULUJEMY i z dumą trzymamy kciuki za reprezentantkę naszej szkoły.

     • #StolenMemory

      W dniach 25.02 - 1.03.2024 po raz kolejny nasi uczniowie wraz ze szkołą partnerską Bad Oldesloe wzięli udział w #StolenMemory

       

      Celem projektu jest odnalezienie bliskich byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Podczas wyjazdu udało nam się zobaczyć miasto Rheisberg oraz Berlin, gdzie zwiedziliśmy Instytut Pileckiego.

      W trakcie wizyty w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen zapaliliśmy znicz przy pomniku zamordowanego tam Stefana ,,Grota” Roweckiego.

      Oprócz pracy nad projektem, uczestniczyliśmy w wielu wspólnych zabawach integracyjnych, poznaliśmy nowych ludzi i doskonaliliśmy kompetencje językowe.

      Po długich poszukiwaniach udało nam się odnaleźć rodzinę więźnia z obozu Neuengamme, który po wyzwoleniu zginął w katastrofie statku ,,SS Cap Arcona”. Z niecierpliwością czekamy na możliwość przekazania krewnym pamiątek

      Projekt koordynowany jest przez nauczycielki naszej szkoły p. Małgorzatę Bielską i Jolantę Mieszanek.

      Serdecznie dziękujemy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za dofinansowanie projektu

     • HEJT I NIENAWIŚĆ W INTERNECIE

      29 lutego i 1 marca 2024 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne, które przeprowadziła podkom. Aneta Prusik z Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

      Nadkomisarz przygotowała dla młodzieży zajęcia na temat "Mowa nienawiści - hejtu nie promuję", w ramach kampanii "Moje prawa, moje granice - o przemocy i odpowiedzialności." Zajęcia cieszyły sie dużym powodzeniem. Młodzież z wielu klas z zaciekawieniem oglądała filmiki i słuchała wykładów przygotowanych przez naszego gościa. Bardzo dziękujemy za przekazaną wiedzę i poświęcony nam czas :)

     • Amelia Borcz w kolejnym etapie olimpiady

      Amelia Borcz z kl. IIIA i jej opiekunka Pani Anna Lempek mają kolejny powód do zadowolenia. W  wyniku przeprowadzonych w Warszawie 3 lutego eliminacji uczennica zakwalifikowała się do ustnego etapu Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 

      Uczennica świetnie wypadła w teście gramatycznym i napisała ciekawą pracę na temat:,,Chłopi Władysława Stanisława Reymonta jako inspiracja dla Hugh Welchmana i DK Welchman. Analiza intermedialna i dotarcie do przesłań obu tekstów kultury.Etap ustny 2 marca w UKSW w Warszawie. Gratulujemy  i liczymy  na sukces.

     • Arkadiusz Woźniak zwycięzcą turnieju

      Arkadiusz Woźniak, uczeń klasy 3c, wychowanek Anny Brzozowskiej, WYGRAŁ Międzyszkolny Turniej Szachowy pod hasłem „Szachy – gimnastyka umysłu”. Zawody miały miejsce w ZS Nr 4 w Mławie i zorganizowane były z okazji obchodów 100 – lecia Ekonomika. 

      To już kolejne zwycięstwo Arka, po tym jak w grudniu 2023 r. zajął I MIEJSCE w Szkolnym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora I LO. Gratulujemy mu i życzymy powodzenia podczas turnieju w Płocku, gdzie będzie miał szansę godnie zaprezentować swoją szkołę i podnieść kategorię szachową.

     • Nasi absolwenci to ludzie sukcesu! - spotkanie z pisarką Joanną Wtulich

       

      ​​​​​​​

      Na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia, 19 grudnia, w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Panią Joanną Wtulich zorganizowane przez p. Karolinę Kosiewicz i p. Wioletę Dyak.  Wzięli w nim udział  uczniowie naszej szkoły,  głównie klasy humanistyczne: 1B, 2A, 3A razem z polonistkami p. Marią Łukaszewską i p. Jolantą Bartczak.

      Joanna Wtulich  związana jest z powiatem  mławskim od zawsze. Wychowała się w Stupsku,  tam pracuje i mieszka. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Z zawodu polonistka, nauczycielka i bibliotekarka zakochana w książkach. Wielokrotnie wyróżniana za swoje opowiadania, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału oraz w konkursie „Poznań Fantastyczny”.

      Podczas spotkania Pani Joanna zaprezentowała zebranym  uczniom tajniki sztuki pisarskiej, omówiła koncepcję tworzenia fabuły i kreowania bohaterów literackich. Zwróciła uwagę na elementy sztuki warsztatu literackiego, które są niezbędne do powstawania książki. Nasza absolwentka swoją przygodę z pisaniem zaczęła od udziału w warsztatach „Pasja Pisania”. Pierwsza jej  powieść to romans psychologiczny  pt. „Ćma”, następnie przyszła pora na romans  historyczny: Trylogię lwowską: „Ogień i lód”, „Światło i mrok”, „Brzask i zmierzch”. Rok 2022 to czas Sagi napoleońskiej: „Uciekinierka i ułan”, „Zdrajca i generałowa”, a w między czasie powstał kryminał ”Za kulisami”. 1 marca 2023 r. wyszła trzecia część Sagi napoleońskiej: „Skazaniec i panna”. 10 stycznia ukaże się premierowo najnowsza książka pisarki pt. „Patrząc w gwiazdy”.  

      To było niezwykle inspirujące spotkanie. Zwłaszcza miło było nam, po latach,  gościć w szkolnych murach, utalentowaną absolwentkę naszej szkoły, pisarkę, której książki można kupić w popularnych księgarniach w całym kraju. Pani Joanna chętnie obejrzała klasową kronikę oraz podzieliła się  swoimi wspomnieniami z lat szkolnych. Bez wątpienia nasi absolwenci to ludzie sukcesu! Gratulujemy i życzymy dalszych  sukcesów pisarskich,  jednocześnie  dziękujemy za przepiękne spotkanie!

     • Sukces naszych Licealistów

      Gratulujemy uczniom naszego Liceum wygranej w konkursie poetyckim "Być Kobietą" zorganizowanym w ramach kampanii "Biała Wstążka" przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie i Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 11 grudnia w Bursie Szkolnej odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. Nasi uczniowie stanęli na podium.

      I miejsce zajął Jędrzej Zgorzelski, uczeń klasy 2B, II miejsce - Maja Prejs, uczennica klasy 3E, oraz III miejsce - Nikola Śmiecińska, uczennica klasy IB. Uczniowie w towarzystwie rodziców oraz opiekunek szkolnych: Elżbiety Śliwińskiej i Karoliny Kosiewicz odebrali nagrody Zwycięzców. Wręczenia nagród dokonał miedzy innymi starosta mławski Jerzy Rakowski. Poniżej prezentujemy zwycięskie wiersze konkursu poetyckiego "Być Kobietą". Przewodnim tematem prac była przemoc wobec kobiet. Serdecznie gratulujemy Wygranym, jak również dziękujemy naszej społeczności szkolnej za włączenie się w kampanię "Biała Wstążka"!

     • Gala Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

      30 listopada 2023 r. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród Edukacyjnych  Fundacji Rozwoju Systemu Eduakcji. Nasze Liceum zostało wyróżnione zgłoszeniem do finału. 

      ​​​

      Podczas uroczystej  gali wyróżnienia odbierali laureaci konkursów. Fundacja pragnie w ten sposób wyróżnić podmioty, których praca i zaangażowanie w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju systemu edukacji w Polsce Nasza szkoła została nominowana za projekt #StolenMemory.

      Wśród finalistów.w naszej kategorii „wyrównywnanie szans” była Politechnika Gdańska, ktora wygrała projektem Affective loop in Socially Assistive Robotics as an intervention tool for children with autism. Obecnośc naszego Liceum w takim gronie to ogromny zaszczyt i uznanie dla pracy naszych uczniów Specjalne podziękowania i gratulacje dla opiekunów Sorek Małgorzaty Bielskiej i Jolanty Mieszanek i dyrektora Marka Kiełbińskiego.

     • Olimpiada Statystyczna w I LO w Mławie

      W dniu 08.11.2023 r. odbył się etap szkolny Olimpiady Statystycznej. W zawodach uczestniczyło 25 osób z klas drugich, trzecich i czwartych. Uczestnicy musieli rozwiązać test on-line, który trwał 60 minut i zawierał zadania o trzech stopniach trudności.

       

      Szkolna komisja konkursowa w składzie Anna Brzozowska – przewodnicząca, Ewa Jakubowska, Anna Wojnarowska, Piotr Grzegorowski czuwała nad prawidłowym przebiegiem olimpiady.

      Do etapu okręgowego zakwalifikowały się trzy osoby:

      Jakub Dobrzyński z klasy 3c - uczeń pani Anny Brzozowskiej,

      Kinga Ryska z klasy 4c - uczennica pani Anny Wojnarowskiej,

      Jakub Godlewski z klasy 3c - uczeń pani Anny Brzozowskiej.

      W dniu 06.12. 2023 r. o godz. 11:00 odbędą się zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej. Wyżej wymienieni uczniowie będą pisali test on-line.

      Gratulujemy uczniom i ich opiekunkom bardzo dobrych wyników i życzymy powodzenia w kolejnym etapie Olimpiady Statystycznej.

     • Nominacja dla naszej szkoły do nagrody EDUinspiracje 2023

      Z ogromną przyjemnością informujemy o przyznaniu nominacji do nagrody EDUinspiracje 2023 za realizację projektu #StolenMemory. 

      Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów. Konkurs realizowany jest pod hasłem "Pasja działania". 

      Nominacji kandydatów do nagrody dokonali eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty były oceniane według kryteriów, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk. Ostatecznego wyboru laureatów dokona Kapituła konkursu. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali, która odbędzie się już 30 listopada 2023 r. w Warszawie. Projekt koordynują p. Małgorzata Bielska i  p. Jolanta Mieszanek. 

      Lista nominowanych znajduje się pod linkiem:

     • Zaduszki Wyspiańczyków 2023

      3 listopada 2023 r. w kościele we. Św. Trójcy w Mławie odprawiona została msza św. w intencji zmarłych Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników i Absolwentów naszej szkoły. Jako społeczność Wyspiańczyków pragniemy pamiętać także o tych, którzy przed nami nauczali, uczyli się i pracowali w murach naszego liceum. Przed Mszą św. o godzinie 17.30 odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez Panią Małgorzatę Czarnecką oraz katechetów – ks. Marka Wiśniewskiego i s. Aldonę Ludwiczak. Podczas niej mogliśmy wysłuchać kilku utworów muzycznych i recytatorskich w wykonaniu uzdolnionych uczniów naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w tą uroczystość.

     • Zwiedzamy Europejskie Centrum Solidarności

      26 październia 2023 r. młodzież I LO zwiedziła Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. 

      Odbyliśmy wspólny spacer po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Zastanawialiśmy się, dlaczego stocznię usytuowano właśnie tutaj, odwiedziliśmy najbardziej charakterystyczne miejsca i poszukaliśmy śladów historii. Zauważyliśmy też zmiany zachodzące na tym terenie i zastanawialiśmy się, czy są dobre, czy złe i dlaczego.

      Podczas warsztatu "Siła bezslinych" zobaczyliśmy pustki w sklepach, reglamentowanie praw obywatelskich, wszechobecną propagandę – mogliśmy doświadczyć  beznadziei PRL. To była piękna lekcja historii.

      Na koniec uczta dla ducha. Wysłuchaliśmy koncerrtu Antonio Vivaldiego w Filharmonii Bałtyckiej.

       

     • "Matematyka w obiektywie"

      Informacje o konkursie: Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US, prof. APS. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Uczestnicy (2 grupy wiekowe: do i powyżej 20 roku życia) wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę, która nadaje pracy sens poznawczy. Aby wziąć udział w XIV edycji konkursu, która trwa do 1 listopada 2023 r. włącznie trzeba się zgłosić na www.mwo.usz.edu.pl, podać swój adres e-mailowy, poczekać na link aktywacyjny. Następnie wypełnić zgłoszenie. Zdjęcia (max 6 szt.) proszę wysyłać wraz z tytułami i opisami poprzez formularz elektroniczny). Na zwycięzców XIV edycji konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Tegoroczna pula nagród przekroczyła 30 tys. zł. Prace ocenia 8-osobowe jury. Na stronie internetowej konkursu publikowany jest protokół i galeria finalistów. Corocznie przyznawane jest wyróżnienie specjalne Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego za fotografię zaopatrzoną w najciekawszy opis matematyczny. W tym roku przewidziane są wyróżnienia i atrakcyjne nagrody specjalne dla uczestników konkursu w wieku przedszkolnym. Obok nagród rzeczowych, oryginalnych dyplomów i zaświadczeń finaliści otrzymują nominacje do wystaw i publikacji. Fotografie publikowane są w galeriach fotograficznych w kraju i za granicą, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

      Zapraszamy do zarejestrowania się na www.mwo.usz.edu.pl również Ambasadorów: osoby, które zechcą pomóc innym w zakładaniu kont, logowaniu, wykonaniu, podpisywaniu i opisywaniu zdjęć, propagować idee Matematyki w obiektywie. Mogą to być osoby dorosłe (rodzice, nauczyciele, wychowawcy) oraz np. uczniowie, którzy innym pomagają w rejestracji lub przygotowaniu zdjęć i zarejestrują się w systemie zgłoszeniowym. Uczestnicy w panelu zgłoszeniowym wybierają nazwisko swojego ambasadora. Każda zgłoszona fotografia podnosi miejsce ambasadora w rankingu. Najbardziej aktywni otrzymują tytuł honorowy „Ambasador Matematyki w obiektywie”, dyplom i nagrodę rzeczową. Projekt „Fotoedukacja – matematyczny konkurs fotograficzny z programem ambasadorskim” uzyskał w roku 2021 grant Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Poczta Polska wydała serię znaczków przedstawiających 9 nominowanych fotografii pokonkursowych. Międzynarodowy Projekt Matematyka w obiektywie dwukrotnie (w roku 2019 i 2022) uzyskał I miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich. Wystawy laureatów i finalistów prezentowane były w Senacie RP, Parlamencie Europejskim, wielu instytucjach nauki, kultury i oświaty w kraju i za granicą